בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


לע הלועו קרוי וינל עיגמ ילארשי
.רלוד ינש גהנל ןתונו סובוטוא
,השימח לביקש בשוח תועטב גהנה
.םירלוד העברא ףדוע ריזחמו
.בשייתמו ףסכה תא חקול רוחבה
לאושו גהנה רכזנ תוקד המכ רחאל
"?יל תתנ ףסכ המכ ,דיגת" :ותוא
.רוחבה הנוע "רלוד ינש"
"?ךל יתרזחה המכו"
."העברא"
"!?םולכ תרמא אל המל זא"
"?םכלצא םיריחמה המ עדוי ינא"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1152
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com