בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


.םיל םיכלוה - יסרפו יאקורמ ,יאודב - םידלי השולש
:יסרפה רמוא תישאר .ןצמק יכה ימ םהיניב םיחכוותמ םה
ינא" :רמואו יאודבה ביגמ ."הפ ןצמק יכה ינאש רורב"
."ילמרונ תיב יל ןיא ןצמק ינאש בורמ .ןצמק רתוי הברה
:ריבסמ אוהו קתוש אוה המל ותוא םילאוש םה .קתוש יאקורמה
."םילימב ךוסחל ףידעמ ינא .ןצמק ינא"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1152
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com