בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


"?ïáìá ãâáá äùåáì äìë òåãî ...àîà" :ãìé
".äééçá øùåàîä íåéä äæù íåùî" :íàä
"?øåçù ãâá ùáåì ïúçä òåãî ,êë íà" :ãìéä


1 2 3 4 5 :äçéãáä úà âøã .åæ äçéãá åâøéã øáë ùéà 1143
øáçì äçéãáä úà çìù
úôñåð äçéãáì
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com