בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


לע הדובע עצמאב יתייה" :סעוכו רעשב ךאלמל הנופ אוה .ןדע ןגל עיגמו תוימואתפב רטפנ ןיד ךרוע
"!םכתא עבתא ינא ?םואתפ תמ ינא הממ !?ךכ םתס יתוא םיחקול םתאו ,םינוילימ לש קית
."הבוט הבישב תרטפנש הפ האור ינא ,הצור התא המ" :ןידה ךרועל רמואו ךייחמ ,בשחמב ךאלמה טיבמ
"!!!םיעברא ןב ינא ,ןידה ךרוע םמותשמ ,"!!??החילס"
ןב התא ,ךלש תוחוקלה תא תבייחש הדובעה תועש בושיח יפ לע לבא" ,ךאלמה קחוצ ,"תויהל לוכי"
..."172


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1195
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2020 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com