בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


:דחאה רמוא .םישגפנ םירבח השולש
התנק איה ,תמטמוטמ ךכ לכ יתשיא"
אל ללכב איה לבא ,ריס המצעל
:ינשה רבחה רמוא ."לשבל תעדוי
התנק איה ,תמטמוטמ רתוי יתשיא"
."חוטש הלש הזחה לבא ,הייזח המצעל
יכה יתשיא" :רמואו קחוצ ישילשה רבחה
הליבח המצעל התנק איה ,תמטמוטמ יכה
,תליאל תורבח םע העסנו םימודנוק לש
."ןיז ללכב הל ןיא ירהו


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1171
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com