בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

Jokes.co.il :י"ע חלשנ

1 2 3 4 5 :הז יקו'ג גרד .הז יקו'ג וגריד רבכ םישנא 301

[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקורז יקו'ג .1
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] קירפו'ג .2
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יקו'גקנאפ .3
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] קו'גיסרע .4
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] לוקיקו'ג .5
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] קו'גאקירפ .6
[1 2 3 4 5 :הז םש גרד | 3 :גוריד] יטסיקו'ג .7
הז יק'גל תומש עצה

רבחל יקו'ג חלש
הספדה תסריגל


 |  |  |  |  |
Copyright © 2019 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com