בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םיאשונ ןווגמב תוחידב - תויללכ תוחידב
"?הקותמ תנמש" :רפוסהמ סמס הל יתחלש
...דקנל ךירצ יתייה הארנכ .הלילה בוחרב ןשי ינאש יל התנע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 158
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.ולש תויועטה תא חוכשל ךירצ יושנ רבג
...ןתוא ורכזי םישנא ינשש ךכב תלעות םוש ןיא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 158
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:רמואו חתופ ,וידבוע לכ תא הנשה שארב סנכמ תלשוכ הרבח לעב
..."המידק דעצ ונדעצ הנשה .םוהתה ףס לע שממ ונייה הרבעש הנשב"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 173
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"?ילש םייחב שמשה תויהל הצור התא" :איה
"!רורב" :אוה
"!ינממ מ"ק ןוילימ 150 ראשית זא ,יפוי" :איה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 174
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות