בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


לסחו לסל קיטסמה1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1154
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.יל הארנ אל ?ןחבמל וננוכתה םלוכ זא ,ונ1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1155
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
התיכה תואצמה לש םיסיסבה םיקוחה תא בטיה םיעדוי אלש ,םידלי המכ הפ שי1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1157
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
!םר לוקב תרבדמ טושפ ינא ,תקעוצ אל ינא1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1153
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות