בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


! הקיתש המכוחל גייס ? םימכח ורמא המ עדוי התא1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1161
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
הנרטמה תא םכל איבהל יתחכש1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1157
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
יתוא םיאור אלו התכל תסנכנ טושפ ינא ,םכל תרמוא ינא ,הבוט יכה הטאידה וז1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1157
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
!רזע ירועיש ינממ ךרטצי ימ האור ינא1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1158
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות