בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:הרונ תפלחה תוחידב
?הרונ ףילחהל תנמ לע תושורד הרשע שפיט תורענ המכ :הלאש
ןופלטב הז לע רפסל תועש שמח הל חקי לבא ,תחא קר :הבושת
.הלש םירבחה לכל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1167
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ליבשב ךירצ תויניפיליפ המכ :הלאש
?הרונ ףילחהל
תחא דוע איבת לבא .תחא :הבושת
.ךרדה לע תיבה תא הקנתש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1182
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הרונ ףליחהל ידכ םיכירצ םיאקורמ המכ
.תחא תיאקורמו םיאקורמ 2 :הבושת
ליבשב דחא ,השדח הרונ איבהל ליבשב דחא
דועו הלקלקתהש הרונה תא םיבצעמ רובשל
הרונה תא רבשש הזל ץיברתש תחא תיאקורמ
.תיבה תא הל ךלכל יכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1180
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיברע המכ :הלאש
...השימח תוחפל ועיגי ס'לכת ,דחא ךירצ ןורקיעכ :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1167
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות