בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:הרונ תפלחה תוחידב
?הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םישנא המכ :הלאש
...הרונ תפלחה הלוכ ...דחא :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1173
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הרונמ ףילחהל ידכ ךירצ Z לוב ןוגרדמ תויומד המכ
.המלש הנוע חקול הזש אלא .תחא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1173
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ךירצ לארשיב רצוא ירש המכ :הלאש
?הרונ ףילחהל ידכ
.השדחה הרונל ביצקת ןיא לבא ,דחא :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1167
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הרונ ףילחהל ידכ םישורד םיגייד המכ :הלאש
?הרונ לש לדוג הזיא םתיאר לבא ,השולש :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1165
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות