בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:הרונ תפלחה תוחידב
?הרונ ףילחהל ידכ םיכירצ םירוכיש המכ :הלאש
ראשהו הרונה תא קיזחיש דחא .האמ :הבושת
.בבותסהל ליחתי רדחהש דע ותשיש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1163
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיאקיטילופ המכ :הלאש
ידכב ינשהו יאלמשחל רשקתהל ידכ דחאה .םיינש :הבושת
.התוא ףילחהל ידכ םתלוכי לככ םישוע םהש תרושקתל דיגיש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1186
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיטסימיטפוא המכ :הלאש
!דובעי הז ,ןמז הזל ונת ?ףילחהל המ ליבשב :הבושת1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1165
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הפורש הרונ ףילחהל ליבשב ךירצ םיסור המכ :הלאש
םיתוש ראשה לכ ,הרונה תא קיזחמ דחא .10 :הבושת
.בבותסמ רדחהש דע הקדוו


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1174
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות