בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:סקס אשונב תוחידב
"?דוי םע וא ףלא םע ,הלילה לכ ךתוא קנפא ינא םיבתוכ ךיא ,ידיגת" :אוה
..."ןיז םע" :איה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 104
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
...םויה לכ הב ראשיהל לוכי ינא .הטימב בוט ינאש קפס ןיא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 74
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
חסונ םינימה תעברא
2015:
...רדנגסנרט ,תיבסל ,ומוה ,טיירטס


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 81
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
דמה תא ףילחהל ךירצש בשוח התא !ריהמ ארונ אצי ,םויה קפוד ול יתדדמש ימ לכ ,רוטקוד" :תוחא
"?ץחל
..."הצלוחב םירותפכ ינש רוגסל יסנ הז םוקמב" :אפור


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 121
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות