בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


לשבל תעדויש הרוחב אצומ ינאש םעפ לכב
.ילש אבא ומכ תיארנ איה...ילש אמא ומכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1183
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תוגרדמב תדרל/תולעל ליחתתש ירחא היינש דימת עיגת תילעמה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1174
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
,בר ןמז הל תיפיצש השיגפ וא הבושח השיגפל הכחתשכ דימת
.תויופצ יתלב תוביסנ בקע ןורחאה עגרב לטובת השיגפה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1177
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תורצ הברה םרוגו ןמז טעמ ךשמנ סקס1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1172
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות