בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


ןהל םיקוקז ונאש הלגנ םיינרופיצה תא ונזזגש רחאל קר


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1170
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
לבקת ,םדקתמ בלשל עיגתו קובסייפב םיקחשמב קחשתשכ דימת
.טא'צב העדוה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1171
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
התאש המ תא אצמת התא ,םילענ וא דגב שפחמ התאשכ
.רשפתת זאו ,ךלש הדימב אל דימת הזש אלא ...םלועב הצור יכה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1168
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
האירב תוחפ יכה איה החונ יכה החונתה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1170
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות