בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


ךתוא תבהוא יכהש הרומה איה אנוש יכה התאש הרומה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1161
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
,לצלצי תיבב ןופלטה ןמז המכ הנשמ אל
.הנעי םג תיבב רחא והשימ ןופלטל הנעת התאש הינשב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1162
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
לוזנת דימת איה הניחטה תא םישת הפיאמ הנשמ אל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1160
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.ךילא רשקתי והשימ ,ךורא sms בותכל םייסת טעמכש דימת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1152
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות