בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:תויח לע תוחידב
?ונבשי תא ומצעל קקלמ בלכ המל עדוי התא
תא ךל קקלל ךלוה אוהש הז תארקל הנכהכ
...ףוצרפה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1188
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?"ךתוא לכאי יתוא חלשש הז ,יתוא לכאת םא" :ימל רמא ימ
.גדל ןויתיפה תעלות


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1196
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?סלמוה וא םורע ארקנ אוה ,ולש ןוירשהמ בצ םיאיצומ םא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1182
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:הינשל תרמוא תחאו ,עונלוק תיבמ תואצוי תויצרק יתש
חקינ וא לגרב ךלנ ,התיבה רוזחל הצור תא ךיא ,ידיגת"
..."?בלכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1185
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות