בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:שרק תוחידב
?תמ רלטיה המל :הלאש
זג תובוח ללגב :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1166
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?םיבלכל םיצע ןיב רשקה המ :הלאש
.םיעזג שי םהינשל :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1171
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?תוחירסמ םיילגרה המל :הלאש
.תחתהמ תואצוי ןה יכ :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1162
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?'ץנארגרובב לכוא לבינק המ :הלאש
.םידלי תחורא :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1182
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות