בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:שרק תוחידב
?ונידאלב בל ףקתה םירמוא ךיא :הלאש
.וקיפקתה :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1173
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
לאוש ויבאו רפסה תיבמ רזוח יסוי
.םויה היה ךיא ותוא
ףאש הלאש לאש םויה הרומה" :יסוי
."הילע תונעל עדי אל התיכב דחא
"?הלאשה התיה המ .ןינעמ עמשנ" :אבאה
."ןולחה תא רבש ימ לאש אוה" :יסוי


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1531
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:הייתשל תוביס יתש קר שי
,אמצ התא יכ איה הנושארה
.ןואמצ עונמל ידכ איה היינשה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1176
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?ינצפוקו רזומ קורי הז המ :הלאש
.ירובמי'גב (SHREK) קרש :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1179
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות