בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:שרק תוחידב
.הנואת השע ל'גנא תייפאמ לש תיאשמ גהנ
.לק םחלהו השק עצפנ גהנה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1172
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
,רוטקוד" :ןנולתמו אפורל ךלוה דחא
."!תומוקמ ינימ לכב יל באוכ
..."הלאה תומוקמל ךלת לא זא" :אפורה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1170
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"!?ןדיעל תצברה המל ,יש" :הרומה
."יתיא ליחתה אוה יכ" :יש
"?יל תארק אל המל זא" :הרומה
בוט רתוי ץיברהל תעדוי תא ,המל" :יש
"?ינממ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1173
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?ולש רוקיבה יסיטרכ םע השוע םוידמ המ
הצרי והשימ ילוא ,תורבק תיבב קלחמ
...רשק ותיא רוציל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1173
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות