בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:תודע לע תוחידב
.תידוה תיב תרזוע ותשאל איבמ יאקורמ
,תיבה תלעב תא תרזועה התארש םעפ לכב
.הילגרל הווחתשמ התיה
יתאז הל שי המ" :הלעב תא תיאקורמה הלאש
"?הווחתשמ
םידגוס ודוהב .תידוה איה" :לעבה בישה
..."תורפל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 59
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
אל ,היעב ןיא" :חספב יאקורמל יזנכשא
ןימזא אל ינא םג ,הנומימל יתוא ןימזת
"!האושה םויל ךתוא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 62
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?םיעוט אל םעפ ףא םינמית המל
...םימלשמ תויועט לע יכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 75
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"!ה התיכב ןשעמ התוא סופתאש ךל יובאו יוא" :ונבל ידרוכ
."ה התיכב תנשיע התא ,אבא לבא" :ןבה
..."16 ןב זא יתייה לבא ,ןכ" :ידרוכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 97
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות