בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םירחא לש םירוה לע תוחידב
,בלכ התאר איה דחא םויש ,תחנזומ ךכ לכ ךלש אמא
.תבלכמ תמ בלכה םיימוי ירחאו ,ותוא הכשנ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1170
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תיאשמה -תיאשמ התוא הסרד דחא םויש ,הנמש ךכ לכ ךלש אמא
טסול-לאטוט הכלה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1169
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
וחלש...םייח חוטיב תושעל התצר איהש ,הנמש ךכ-לכ ךלש אמא
יאמש הל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1171
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.רוחש רוח םושר היה חומב ןגטנר תקידב ךלש אמאל ושעשכ1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1168
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות