בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םירחא לש םירוה לע תוחידב
,תחלקתמ איהשכש תרעוכמ ךכ לוכ ךש אמא
.הדיצל קר תולפונ תופיטה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1162
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:הלאש איה ךתוא הדילוה איהשכש ,השפיט ךכ לכ ךלש אמא
"!?תאב הפיאמ"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1162
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
הצרש דיחיה ,לגרודכ קחשמ ףוסב ,הנמש ךכ לכ ךלש אמיא
...שדח יוסיכ שפיחש סובוטואה גהנ היה הצלוח התיא ףילחהל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1163
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.ץימחמ רבכ אוה דבכל עיגמ בלחהש דעש הובג ךכ לכ ךלש אבא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1155
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות