בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םירחא לש םירוה לע תוחידב
לכונ ךכ לכ ךלש אבא
רוחש השוע התייה הנידמה - הסנכה סמב דבוע היה אוה םא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1164
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
איהש הדיחיה יפוי תורחתהש ,תרעוכמ ךכ-לכ ךלש אמא
כ"בא תוכיסמ לש הכורעת התייה הב הפתתשה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1167
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
רוכמל הסינ ךלש אבאש....תרעוכמו...הנקז ךכ לכ ךלש אמא
...המוגפ הרוחס איהש רמא ןכזיטלאה וליפא...ןכזיטלאל התוא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1171
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
םיפוקה קראפב וליפא ,תרעוכמ ךכ לכ ךלש אמא
.היצקלסב תויעב הל םישוע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1172
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות