בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

íéøúà éìòáì
!éìàøùéä úåçéãáä øúà úåñçá ,úéàø÷à äçéãá íëøúàá áìùì åìëåú äúòî

:äçéãáä äàøú êë
(ïàë õçì íðéç ãå÷ä úìá÷ì)


:äçéãáä äàøú êë
(ïàë õçì íðéç ãå÷ä úìá÷ì)

:äçéãáä äàøú êë
(ïàë õçì íðéç ãå÷ä úìá÷ì)

 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com