בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:הרונ תפלחה תוחידב
ףילחהל ידכ ךירצ םירבג המכ :הלאש
?טלאוט ריינ לש לילג
.הרק אל םלועמ הז .עודי אל :הבושת


לכ השיאה תא השע םיהולא המל :הלאש
?הפי ךכ
.הב בהאתי רבגהש ידכ :הבושת
ךכ לכ התוא השע םיהולא המל :הלאש
?השפיט
.רבגב בהאתת איהש ידכ :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1186
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הרונ ףילחהל ידכ םיכירצ תוינידנולב המכ :הלאש
,תורונ הברה ךירצ לבא .תחא תינידנולב :הבושת
.טנטפה תא ןיבת איהש דע ורבשי םבור


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1178
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הרונ ףילחהל ידכ תושורד תוינידנולב המכ :הלאש
?הרונ תאז המ :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1173
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיפוסוליפ המכ :הלאש
ודיל ודמעיש םיינשו הרונה תא ףילחיש דחא .השולש :הבושת
.תמייק הרונה םאה וחכוותיו


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1171
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות