בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םידימלת - םירומ תוחידב
"?םירועיש תנכה אל המל" :הרומ
."הרטפנ ילש אתבס" :יסוי
"!הזה ץוריתב שמתשמ התאש תישימח םעפ רבכ וז" :הרומ
..."ןמזה לכ ןתחתמ ילש אבסש השעא ינא המ" :יסוי


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1200
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ןמזב סמסמ התאש תעדוי ינא ,איג" :הרומ
"!רועישה
"??תעדוי תא ךיא" :דימלת
ךלש העשפמה ןוויכל לכתסמ התא יכ" :הרומ
"!!!ךייחמו


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1184
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"?םיריכמ םתא םירה הזיא" :םידימלתל הרומה
"הדוהי ירה" :יסוי
"ןורמושה ירה" :ינד
..."תושדחה ירהו" :ירימ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1195
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"!שמשב רועיש ונל שי רחמ" :הרומה
יל השרת אל אמא .אובל לכוא אל ינא ,הרומה" :דימלת
."קוחר ךכ לכ סוטל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1180
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות