בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:תודע לע תוחידב
?היסורב םידבאתמ םילבחמ ןיא המל
...תולותב תויסור 72 אצמת ךל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 83
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.תוכנ תבצק לבקל ושקיבו ימואל חוטיבל ונפ םה ,ץראל ולע םינמיתהשכ
"?המ לע" :רקוחה םתוא לאש
..."דיה תא חותפל ונל השק" :ובישה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 103
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?ןושיעמ תלמגנ הינלופ ךיא
...סקס ירחא קר ןשעל הטילחמ איה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 555
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תיאקורמ ןבצעת לא" :םיתורישב טלש
..."םד הפ ךפשיי תרחא ,רוזחמב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 42
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות